Arie van den Berk is sinds 2010 werkzaam bij Van den Berk & Loonen Uitvaartzorg – toen nog met zijn compagnon Jan Loonen, maar inmiddels is hij de enige kapitein op het schip. Zo ziet hij dat zelf niet: “Ik werk eigenlijk niet met collega’s maar met vrienden.” In de uitvaartzorg is plannen lastig. Rouwdrukwerk moet soms last minute nog in orde gemaakt worden. Snel schakelen is dan essentieel – daarom kiest Van den Berk & Loonen al 16 jaar lang voor Drukkerij Kluytenaar.

Snel schakelen

Volgens Arie is het een veelgehoorde misvatting dat mensen die in zijn branche werken harde, kille mensen zijn. “Wij zijn juist stuk voor stuk mensen met gevoel”, zegt hij. “Je moet je menselijk opstellen om te begrijpen wat iemand voelt en wil. Dat vereist vaak een goede prioritering en snel schakelen. Ik dacht eerst dat ik veel moeite zou hebben met het verdriet om je heen, maar uiteindelijk bleek dat schakelen de grootste uitdaging is.”

Als uitvaartverzorger lever je een dienst die perfect moet verlopen, omdat je er maar één kans toe krijgt. “In ons vak is vertrouwen ontzettend belangrijk. Daarom werken wij ook alleen met partners waar wij ook blindelings op kunnen vertrouwen”, gaat Arie verder.

Met de klant meedenken

Volgens Arie weet André dat de uitvaartzorg niet tot kantooruren beperkt is. “Ik kan André altijd bereiken”, legt hij uit. “Wanneer ik hem bel weet hij dat enige haast geboden is. Hij maakt er nooit een punt van, omdat hij weet dat ik er ook al alles aan gedaan heb om het zo goed mogelijk met de klant af te stemmen. Dat weten wij ook van elkaar. Als wij de ruimte hebben dan pakken we die, maar als dat niet zo is dan kan André onze prioriteit goed aanvoelen. Hij maakt altijd ruimte voor spoedjes; telkens weer weet hij het voor elkaar te boksen.”

Arie haalt een voorbeeld aan van het rouwdrukwerk voor een familie die niet in de buurt woonde. “De uitvaart zou op vrijdag plaatsvinden en op woensdag zouden ze bijeen komen om alles door te spreken”, vertelt hij. “Dat hoor ik op dinsdagmiddag pas. Vervolgens bel ik André en zeg ik dat ik woensdagochtend om 10.00 uur de proefdruk moet hebben. Dan gooit hij ook zijn hele planning om zodat niet alleen die proefdruk er op tijd is, maar ook dat de definitieve versie vrijdag klaar is voor de uitvaart.”

Wederzijds vertrouwen

Arie onderschrijft dat het in de uitvaartzorg belangrijk is om op elkaar te kunnen vertrouwen. “Zonder vertrouwen kun je niets”, zegt hij. “Wanneer wij in de vakantie het rouwdrukwerk soms ergens anders neer moeten leggen, is dat toch altijd spannend.”

Van den Berk & Loonen komt voor al haar rouwdrukwerk – rouwkaarten, bidprentjes en condoleancebladen – bij ons. “Al voordat ik hier werkte maakte Jan Loonen gebruik van de diensten van Drukkerij Kluytenaar”, zegt Arie. “Ik weet dus eigenlijk niet beter. Dat zegt ook wel iets over de mate van onderling vertrouwen die we in al die jaren samen ontwikkeld hebben.”